European ecosystems on a changing planet: Integrating climate change and land-use intensity data

Jan Hendrik Blanke

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

452 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”European ecosystems on a changing planet: Integrating climate change and land-use intensity data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap