European renewable energy policy at crossroads-Focus on electricity support mechanisms

Doerte Fouquet, Thomas B Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”European renewable energy policy at crossroads-Focus on electricity support mechanisms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap