Europeiska unionens hantering av coronakrisen

Rikard Bengtsson, Zigne Edström

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

134 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Den här rapporten analyserar Europeiska unionens hantering av coronakrisen från de första signalerna om spridning av viruset från Kina i januari 2020 till dess att Europeiska rådet enades om ett historiskt stöd- och återhämtningspaket i juli 2020. Under halvåret pågick ett intensivt krishanteringsarbete på EU-nivå. Samtidigt hanterades krisen primärt av medlemsstaterna själva, med olika och ibland direkt motstridiga strategier för hälso- och sjukvård, nedstängning av samhället och gränsfrågor. Denna dualitet reflekterar kompetensfördelningen i EU-systemet, genom vilken hälso- och sjukvårdsfrågor primärt återfinns på nationell nivå, med en huvudsakligen stödjande och samordnade roll för EU-nivån. Syftet med rapporten är dels att tillhandahålla en systematisk genomgång av krishanteringen på EU-nivå, dels att analysera centrala dimensioner av ett urval medlemsstaters strategier och problematisera EU-systemets dynamik. Avslutningsvis diskuteras några implikationer av krisen för EU-samarbetets framtid.
Originalspråksvenska
FörlagDepartment of Political Science, Lund University
Antal sidor56
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-704-0
StatusPublished - 2020 dec. 8

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här