Eva-Marie Rigné: Profession, science and state - psychology in Sweden, 1968-1990

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)71-75
TidskriftVest: tidskrift för vetenskapsstudier
Volym15
Utgåva4
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Profession, science and state - psychology in Sweden, 1968-1990 (by Rigné, E-M)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Citera det här