Evacuation elevators in an underground metro station: A Virtual Reality evacuation experiment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evacuation elevators in an underground metro station: A Virtual Reality evacuation experiment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar