Evacuation elevators in an underground metro station: A Virtual Reality evacuation experiment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Sökresultat