Evacuation elevators in an underground metro station: A Virtual Reality evacuation experiment

Axel Mossberg, Daniel Nilsson, Jonathan Wahlqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat