Evaluating the accuracy and precision of a two-compartment Kärger model using Monte Carlo simulations.

Markus Nilsson, Erik Alerstam, Ronnie Wirestam, Freddy Ståhlberg, Sara Brockstedt, Jimmy Lätt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

41 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluating the accuracy and precision of a two-compartment Kärger model using Monte Carlo simulations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap