Evaluating the impacts of some environmentally relevant factors on the availability of bisphenol A with negligible-depletion SPME

Xia-lin Hu, Jin-feng Peng, Jing-fu Liu, Gui-bin Jiang, Jan Åke Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluating the impacts of some environmentally relevant factors on the availability of bisphenol A with negligible-depletion SPME”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap