Evaluation and Management of Manufacturing Flexibility

Carl-Henrik Nilsson, Håkan Nordahl

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Sammanfattning

The disseratation focuses om manufacturing flexibility.
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Produktionsekonomi
Handledare
  • Persson, Ingvar, handledare
Tryckta ISBN91-630-1013-5
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Transportteknik och logistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Evaluation and Management of Manufacturing Flexibility”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här