Evaluation of a helical ribbon impeller as a viscosity measuring device for fluid foods with particles

I Eriksson, Ulf Bolmstedt, Anders Axelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of a helical ribbon impeller as a viscosity measuring device for fluid foods with particles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar