Evaluation of coronary blood flow velocity during cardiac arrest with circulation maintained through mechanical chest compressions in a porcine model

Henrik Wagner, Bjarne Madsen Hardig, Stig Steen, Trygve Sjoberg, Jan Harnek, Göran Olivecrona

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

193 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of coronary blood flow velocity during cardiac arrest with circulation maintained through mechanical chest compressions in a porcine model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science