Evaluation of Equations Approximating Thermodynamic and Transport Properties of Water, Steam and Air for Use in CAD of Drying Processes

Z Pakowski, Z Bartczak, C Strumillo, Stig Stenström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Over 70 equations approximating thermodynamic and transport properties of water and steam at pressure 1 bar and saturated pressure as well as air at pressure 1 bar were tested against reference data. Their accuracy and relative computing time were reported.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)753-773
TidskriftDrying Technology
Volym9
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 1991

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemiteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Evaluation of Equations Approximating Thermodynamic and Transport Properties of Water, Steam and Air for Use in CAD of Drying Processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här