Evaluation of hand bone loss by digital X-ray radiogrammetry as a complement to clinical and radiographic assessment in early rheumatoid arthritis: results from the SWEFOT trial

Hamed Rezaei, Saedis Saevarsdottir, Pierre Geborek, Ingemar Petersson, Ronald F. van Vollenhoven, Kristina Forslind

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)
197 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of hand bone loss by digital X-ray radiogrammetry as a complement to clinical and radiographic assessment in early rheumatoid arthritis: results from the SWEFOT trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap