Evaluation of metal artifacts in clinical MR images of patients with total hip arthroplasty using different metal artifact-reducing sequences.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To evaluate the distortion and artifact area of metal in MR images and to compare artifact reduction using different metal artifact-reducing sequences in patients with metal-on-metal (MoM) and non-MoM total hip prostheses.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)353-359
TidskriftSkeletal Radiology
Volym44
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Evaluation of metal artifacts in clinical MR images of patients with total hip arthroplasty using different metal artifact-reducing sequences.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här