Evaluation of moisture and decay models for a new design framework for decay prediction of wood

Jonas Niklewski, Philip Bester Van Niekerk, Christian Brischke, Eva Frühwald Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of moisture and decay models for a new design framework for decay prediction of wood”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap