Evaluation of oxalate/oxalic acid for extracting plant available phosphorus in unfertilized acid soils

Ann-Mari Fransson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of oxalate/oxalic acid for extracting plant available phosphorus in unfertilized acid soils”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap