Evaluation of Parameters of Bond Action between FRP and Concrete

Yasmeen Taleb Obaidat, Susanne Heyden, Ola Dahlblom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of Parameters of Bond Action between FRP and Concrete”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap