Evaluation of recurrent venous thromboembolism in patients with Factor V Leiden mutation in heterozygous form.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of recurrent venous thromboembolism in patients with Factor V Leiden mutation in heterozygous form.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap