Evaluation of Regional CO2 Mole Fractions in the ECMWF CAMS Real-Time Atmospheric Analysis and NOAA CarbonTracker Near-Real-Time Reanalysis With Airborne Observations From ACT-America Field Campaigns

Hans W. Chen, Lily N. Zhang, Fuqing Zhang, Kenneth J. Davis, Thomas Lauvaux, Sandip Pal, Brian Gaudet, Joshua P. DiGangi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of Regional CO2 Mole Fractions in the ECMWF CAMS Real-Time Atmospheric Analysis and NOAA CarbonTracker Near-Real-Time Reanalysis With Airborne Observations From ACT-America Field Campaigns”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap