Evaluation of TH-Cre knock-in cell lines for detection and specific targeting of stem cell-derived dopaminergic neurons

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
23 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of TH-Cre knock-in cell lines for detection and specific targeting of stem cell-derived dopaminergic neurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap