Evaluation of the European Society of Cardiology/European Respiratory Society derived three-and four-strata risk stratification models in pulmonary arterial hypertension: Introducing an internet-based risk stratification calculator

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of the European Society of Cardiology/European Respiratory Society derived three-and four-strata risk stratification models in pulmonary arterial hypertension: Introducing an internet-based risk stratification calculator”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap