Evaluation of the in-situ performance of neutron detectors based on EJ-426 scintillator screens for spent fuel characterization

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of the in-situ performance of neutron detectors based on EJ-426 scintillator screens for spent fuel characterization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap