Evaluation of the Mechanical Properties of PMMA Reinforced with Carbon Nanotubes - Experiments and Modeling

O. Ben David, Leslie Banks-Sills, J. Aboudi, V. Fourman, R. Eliasi, T. Simhi, A. Shlayer, O. Raz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of the Mechanical Properties of PMMA Reinforced with Carbon Nanotubes - Experiments and Modeling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap