Evaluation of the subsurface compressed air energy storage (CAES) potential on Gotland, Sweden

Daniel Sopher, Christopher Juhlin, Tegan Levendal, Mikael Erlström, Karl Nilsson, José Pedro Da Silva Soares

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of the subsurface compressed air energy storage (CAES) potential on Gotland, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar