EVAR of AAA: Long term outcomes, disease progression and risk stratification

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

358 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”EVAR of AAA: Long term outcomes, disease progression and risk stratification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap