Evasion of phagocytosis through cooperation between two ligand-binding regions in Streptococcus pyogenes M protein.

Fredric Carlsson, Karin Berggård, Margaretha Stålhammar-Carlemalm, Gunnar Lindahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

105 Citeringar (SciVal)
113 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evasion of phagocytosis through cooperation between two ligand-binding regions in Streptococcus pyogenes M protein.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap