"Everybody knows every child should be educated": The Strive Towards Universal Primary Education in Tanzania

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

850 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

År 2001 deklarerade den tanzaniska regeringen den första Primary Education Development Plan och därmed avskaffades den tidigare obligatoriska skolavgiften för grundskolan. I och med avskaffandet av skolavgiften förväntades andelen barn i grundskola att öka. Syftet med avhandlingen är att förstå hur reformen och dess fokus på avskaffandet av skolavgiften har påverkat föräldrars och vårdnadshavares stöd för grundskola, huruvida barnen är inkluderade i skolgången och har möjlighet att tillgodogöra sig utbildning.

I rurala och urbana miljöer har jag mött föräldrar, vårdnadshavare och lärare som har delat med sig av sina synpunkter på den obligatoriska skolan och denna avhandling undersöker föräldrars värdering av utbildning, uppfattning av skolkvalitén, barnens möjlighet att delta i skolgången samt kopplingarna mellan utbildning och försörjning i regionen Iringa, Tanzania.

Studien omfattar sex studieplatser; tre byar och tre stadsdelar i Iringa. Den empiriska datan inkluderar intervjuer med grundskolelärare, intervjuer och fokusgruppdiskussioner med vårdnadshavare som har barn i grundskolan, en hushållsundersökning med vårdnadshavare och intervjuer med nyckelinformanter.

I den här avhandlingen kommer jag fram till att skolbidrag från föräldrar har ersatt den tidigare skolavgiften. Oavsett socioekonomisk eller geografisk bakgrund värderas utbildning högt bland föräldrar och vårdnadshavare då det anses nödvändigt för att hitta arbete, att ta sig ur fattigdom och att lämna det traditionella rurala jordbruket. Stora geografiska skillnader påträffas, å andra sidan, när det gäller barnens möjligheter att tillgodose sig skolgång samt skolornas möjligheter att erbjuda utbildning.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Handledare
 • Andersson Djurfeldt, Agnes, handledare
 • Schulte, Barbara, handledare
Tilldelningsdatum2017 nov 30
UtgivningsortLund
Förlag
Tryckta ISBN978-91-7753-469-3
Elektroniska ISBN978-91-7753-470-9
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-11-30
Time: 10:15
Place: Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund
External reviewer(s)
Name: Lindberg, Jonas
Title: Docent
Affiliation: Göteborgs universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Social och ekonomisk geografi

Nyckelord

 • grundskola
 • föräldraperspektiv
 • skolkvalité
 • inklusion
 • skolbidrag
 • rurala-urbana förhållande
 • ruralt levebröd
 • Iringa
 • Tanzania

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”"Everybody knows every child should be educated": The Strive Towards Universal Primary Education in Tanzania”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här