Everything has its processes, one could say. A longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16

Lena Löfgren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Everything has its processes, one could say. A longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap