Evidence against the wobbling nature of low-spin bands in 135Pr

B. F. Lv, C. M. Petrache, E. A. Lawrie, S. Guo, A. Astier, K. K. Zheng, H. J. Ong, J. G. Wang, X. H. Zhou, Z. Y. Sun, P. T. Greenlees, H. Badran, T. Calverley, D. M. Cox, T. Grahn, J. Hilton, R. Julin, S. Juutinen, J. Konki, J. PakarinenP. Papadakis, J. Partanen, P. Rahkila, P. Ruotsalainen, M. Sandzelius, J. Sarén, C. Scholey, J. Sorri, S. Stolze, J. Uusitalo, B. Cederwall, A. Ertoprak, H. Liu, I. Kuti, J. Timár, A. Tucholski, J. Srebrny, C. Andreoiu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evidence against the wobbling nature of low-spin bands in 135Pr”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi