Evidence and evidence gaps in assessments and interventions in areas related to social work research and practice: an overview of four evidence maps

Bidragets översatta titel : Vetenskapligt kunskapsläge om utredning och insatser i socialt arbete och forskning: en sammanställning av fyra kartläggningar

Christel Hellberg, Sam Larsson, Göran Bertilsson, Helena Domeij, Susanna Larsson Tholén, Maja Kärrman-Fredriksson, Gerd Ahlström, Lena Dahlberg, Patrik Karlsson, Jenny Nybom, Mikaela Starke, Ann Marie Öhrvall, Gunilla Fahlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vetenskapligt kunskapsläge om utredning och insatser i socialt arbete och forskning: en sammanställning av fyra kartläggningar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap