Evidence-based prioritisation and enrichment of genes interacting with metformin in type 2 diabetes

Adem Y. Dawed, Ashfaq Ali, Kaixin Zhou, Ewan R Pearson, Paul W. Franks

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evidence-based prioritisation and enrichment of genes interacting with metformin in type 2 diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap