Evidence for endocytotic mechanisms in the epidermal Langerhans cells.

Rolf Elofsson, Anders Andersson, Bengt Falck, Steinar Sjöborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evidence for endocytotic mechanisms in the epidermal Langerhans cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap