Evidence for genetic integration of mating behavior and morphology in a behaviorally plastic alternative reproductive tactic

Melissa N. Liotta, Shasta Kamara, Jessica K. Abbott, Oscar Rios-Cardenas, Molly R. Morris

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evidence for genetic integration of mating behavior and morphology in a behaviorally plastic alternative reproductive tactic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi