Evidence for the Higgs Boson Decay to a Z Boson and a Photon at the LHC

G. Aad, T.P.A. Åkesson, C. Doglioni, V. Hedberg, H. Herde, B. Konya, E. Lytken, R. Poettgen, N.D. Simpson, O. Smirnova, I. Zhizhin, A. Zhokin, ATLAS Collaboration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evidence for the Higgs Boson Decay to a Z Boson and a Photon at the LHC”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics