Evidence of climate shift for temperature and precipitation extremes across Gansu Province in China

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evidence of climate shift for temperature and precipitation extremes across Gansu Province in China”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap