Evolution equations for the decomposed components of displacement speed in a reactive scalar field

R. Yu, T. Nilsson, C. Fureby, A. N. Lipatnikov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolution equations for the decomposed components of displacement speed in a reactive scalar field”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap