Evolution of magnetic properties during tempering

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolution of magnetic properties during tempering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap