Evolution of multicomponent pheromone signals in small ermine moths involves a single fatty-acyl reductase gene

Marjorie Liénard, Åsa Hagström, Jean-Marc Lassance, Christer Löfstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolution of multicomponent pheromone signals in small ermine moths involves a single fatty-acyl reductase gene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology