Evolution of multicomponent pheromone signals in small ermine moths involves a single fatty-acyl reductase gene

Marjorie Liénard, Åsa Hagström, Jean-Marc Lassance, Christer Löfstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat