Evolution of P2A and P5A ATPases: ancient gene duplications and the red algal connection to green plants revisited

Michael Palmgren, Danny Mollerup Sørensen, Björn M. Hallström, Torbjörn Säll, Karin Broberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolution of P2A and P5A ATPases: ancient gene duplications and the red algal connection to green plants revisited”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi