Evolution of the locomotor skeleton in Anolis lizards reflects the interplay between ecological opportunity and phylogenetic inertia

Nathalie Feiner, Illiam S.C. Jackson, Edward L. Stanley, Tobias Uller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolution of the locomotor skeleton in Anolis lizards reflects the interplay between ecological opportunity and phylogenetic inertia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar