Evolutionary genomics of host-microbe interactions

Elin Videvall

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

496 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolutionary genomics of host-microbe interactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi