Exceptional preservation of reidite in the Rochechouart impact structure, France: New insights into shock deformation and phase transition of zircon

Anders Plan, Gavin G. Kenny, Timmons M. Erickson, Paula Lindgren, Carl Alwmark, Sanna Holm-Alwmark, Philippe Lambert, Anders Scherstén, Ulf Söderlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exceptional preservation of reidite in the Rochechouart impact structure, France: New insights into shock deformation and phase transition of zircon”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi