Excitation of Sr II lines in Eta Carinae

M A Bautista, T R Gull, K Ishibashi, Henrik Hartman, K Davidson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
151 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Excitation of Sr II lines in Eta Carinae”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap