Exclusive final states in diffractive excitation

Christoffer Flensburg, Gösta Gustafson, Leif Lönnblad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exclusive final states in diffractive excitation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi