Exhaled breath condensate-site and mechanisms of formation

Eva Bondesson, Lennart T. Jansson, Thomas Bengtsson, Per Wollmer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exhaled breath condensate-site and mechanisms of formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap