Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exhaled phospholipid transfer protein and hepatocyte growth factor receptor in lung adenocarcinoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap