Exosomal miR-142-3p is increased during cardiac allograft rejection and augments vascular permeability through down-regulation of endothelial RAB11FIP2 expression

Ihdina Sukma Dewi, Selvi Celik, Anna Karlsson, Zsuzsanna Hollander, Karen K. Lam, Janet Wilson McManus, Scott J. Tebbutt, Raymond Ng, Paul Keown, Robert W. McMaster, Bruce McManus, Jenny Öhman, Olof Gidlöf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exosomal miR-142-3p is increased during cardiac allograft rejection and augments vascular permeability through down-regulation of endothelial RAB11FIP2 expression”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap