Exosomes and microvesicles in normal physiology, pathophysiology, and renal diseases

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

117 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exosomes and microvesicles in normal physiology, pathophysiology, and renal diseases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap